Btp pension

Btp pension

Tillsammans med BAO och Finansförbundet lanserar Nimbus nu sidan btppension.se. Välkommen in, och läs mer om pensionssystemen för bankanställda!

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten

Ramavtal med Ekobrottsmyndigheten

Uppdragsgivare: Ekobrottsmyndigheten

Nimbus har producerat en mängd trycksaker för Ekobrottsmyndigheten. Allt från 32-sidiga rapporter till 4-sidiga foldrar, årsredovisningar och rollups med mer. Allt material har noga anpassats för att följa Ekobrottsmyndighetens omfattande grafiska profil med val av typsnitt, färger och bildformat. Bilder har valts från myndighetens bildbank och vid behov kompletterats med inköpta bildbyråbilder eller fotografier tagna av Nimbus. Nimbus har även tagit fram informationsfoldrar i språkversioner på svenska, persiska, somaliska, spanska och tigrinja.

Trycksaker för Ekobrottsmyndigheten