Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten

Ramavtal med Ekobrottsmyndigheten

Uppdragsgivare: Ekobrottsmyndigheten

Nimbus har producerat en mängd trycksaker för Ekobrottsmyndigheten. Allt från 32-sidiga rapporter till 4-sidiga foldrar, årsredovisningar och rollups med mer. Allt material har noga anpassats för att följa Ekobrottsmyndighetens omfattande grafiska profil med val av typsnitt, färger och bildformat. Bilder har valts från myndighetens bildbank och vid behov kompletterats med inköpta bildbyråbilder eller fotografier tagna av Nimbus. Nimbus har även tagit fram informationsfoldrar i språkversioner på svenska, persiska, somaliska, spanska och tigrinja.

 

Betongindustri

Betongindustri

 

 

 

App för betongindustri med tillhörande kampanj. Uppdraget var att ta fram en app för iphone och Android baserad på “Betongklumpen”, en kompakt informationsbok för betongarbetaren, med användbar information om betongkvaliteter och användning. Appen skulle även kompletteras med en interaktiv tävling med syfte att bygga en användardatabas, ett beräkningsverktyg för att kalkylera hur mycket betong som behövs till ett bygge.

Nimbus tog fram användargränssnitt, struktur, grafik och textinnehåll och appen producerades av vår samarbetspartner. Appen kan laddas ner gratis från App Store eller Android Market.