Becker Network

Becker Network

Medlemsbok för Becker Network. Nimbus stod för bildhantering, layout och originalarbete. Boken blev också nominerad i 2018 års Publishingpris. Dessutom ingick hela tryckprocessen och tryck av boken hos vårt moderbolag E-Print.