Fortifikationsverket

Fortifikationsverket

Produktion av en handbok om Byggnadsskydd, ca 400 sidor. Nimbus gjorde layout, producerade ca 100 illustrationer, 75 tabeller och 15 grafer samt stod för bildletning och inköp av fotografier. Dessutom ingick hela tryckprocessen och tryck av boken hos vårt moderbolag E-Print.