SCB – Statistiska Centralbyrån

SCB – Statistiska Centralbyrån

I tidningen Välfärd presenteras ny statistik om levnadsförhållanden och befolkningsutveckling, om arbetsliv, familjeliv, inkomster, utbildning, hälsa med mera.
Producerades i nära samarbete med SCBs kommunikationsavdelning.

Nimbus producerar också diverse rapporter för SCB.