Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet

Produktion av Vetenskapsrådets årliga bok för redovisning av konstprojekt. I arbetet ingick layout, bildval, bildhantering och projektledning.