vroom Stockholm

vroom Stockholm

Nimbus hanterar vrooms utskick som görs för olika återförsäljare av bilar. Här finns i stort sett alla bilmärken och alla svenska orter representerade. Utskicken beställs vi vårt moderbolags automatiserade system E-View.